Klímatudatos gazdálkodást elősegítő megoldásokat keresnek

2021. február 2. – A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével, az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK TAKI) és Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) partnerségével zajlik az az európai uniós projekt, amely a víz- és tápanyagvisszatartást elősegítő megoldásokat vizsgálja a mezőgazdasági művelés alatt álló kisvízgyűjtő területeken.

Az OPTAIN (H2020) projekt 15 európai ország 22 intézetének részvételével valósul meg, amelynek célja, hogy meghatározza a különböző víz- és tápanyagmegtartó beavatkozások hatékonyságát a mezőgazdasági művelés alatt álló kisvízgyűjtő területeken, a jelenlegi és a jövőbeli prognosztizálható klimatikus viszonyok mellett. A projekt 2020. szeptember 1-én kezdődött és 2025. augusztus 31-ig tart, és ettől az évtől magyarországi gazdálkodók is csatlakozhatnak hozzá.
Magyarországon négy mintaterületen (Kebele, Felső-Válicka, Csorsza és Tetves patak vízgyűjtőjén) vizsgálják a különböző megoldások hatékonyságát, gyakorlatban történő előfordulását, alkalmazási lehetőségeit, a megoldások kihelyezésének optimalizálási lehetőségeit, társadalmi és közgazdasági hatásait.
A program kivételesnek mondható abban, hogy a Pannon régió speciális környezeti adottságait is képes bemutatni a víz- és tápanyagmegtartó beavatkozások kontextusában, amely különösen fontos a hazai szélsőséges időjárási helyzetek egyre gyakoribb előfordulása miatt.
A projekt témája nagyon aktuális. Egyfelől elvárt, hogy a változó körülményekhez az agráriumban is alkalmazkodjanak, hiszen nem biztos, hogy mindig és minden körülmények között ragaszkodni kell a régen bevált szokásokhoz, tradíciókhoz. Másfelől a jövőbeli közös agrárpolitika (KAP) céljai között szerepel – például – a megfelelő talajerő- és tápanyag-gazdálkodás kialakítása, az elsavanyodott talajok helyreállítása, a talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása és nyomelem-pótlása.
A felmerült javaslatokat figyelembe véve ajánlásokat tesznek a Pannon régiót érintő vízgazdálkodási stratégiai lépésekre és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatot elősegítő szabályozások, ösztönzők harmonizációjára. A gazdálkodók számára ajánlásokat adnak a talaj víz- és tápanyagmegőrzésének javítására és az erózió elleni védekezés lehetőségeire, úgy, hogy a gazdálkodók hosszútávú gazdasági érdekei is érvényre jussanak.
A NAK, az OVF és az ATK TAKI a kutatás során fontosnak tartja a mintaterületeken élő gazdálkodókkal való együttműködést, így a jelentkezőkhöz kérdőíveket juttatnak el, és akár személyes interjúk is lehetnek. Az első kérdőíveket 2021 első negyedévében tervezik megküldeni az érintetteknek. A gazdálkodók e felmérés során az alábbi témakörökkel kapcsolatos kérdésekre számíthatnak: Milyen típusú víz- és tápanyagtartó megoldásokat alkalmaz? Tervez-e a jövőben víz- és tápanyagmegtartó intézkedést? Ha jelenleg alkalmaz ilyet, akkor annak milyen bekerülési és fenntartási költségei vannak? Mi a véleménye az alkalmazott beavatkozásról? Milyen nehézségek merülnek fel a megoldások alkalmazásánál? Ha nem alkalmaz víz és tápanyagmegtartó beavatkozást, milyen információra lenne szüksége annak tervezéséhez? Milyen folyamatok ismerete lenne fontos a gyakorlati alkalmazás kapcsán (pl. engedélyeztetés, jogszabályi keretek stb.)?
Workshopok keretében tervezik bemutatni a víz- és tápanyagmegtartó megoldásokkal kapcsolatos ismereteket és az OPTAIN kutatás eredményeit. Az érintett szereplőkkel közösen kiválasztott beavatkozások hatékonyságát hidrológiai modellek alkalmazásával elemzik a vízmegtartás és tápanyagmozgás szempontjából, majd társadalmi és gazdasági szempontból is értékelik azokat.
Az együttműködés önkéntes alapú, pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A résztvevő gazdákat anonim módon kezelik a projektben, akik talajhasználati- és gazdálkodási rendszerek széles körét ismerő érdekelt félként vesznek részt benne, és az adatszolgáltatás során nem kell megadniuk személyes adatokat. A NAK a falugazdászokon keresztül kívánja a termelőket és a projektet segíteni.
A kapott válaszokat az ATK TAKI rögzíti és tárolja a szerverén, és nem adja tovább másnak. Az összegyűjtött információkat a projekt időtartama alatt az OPTAIN program felhasználja elemzési célokra. A kutatás eredményeit tudományos folyóiratokban vagy konferenciákon is közzéteszik, és felhasználhatók lesznek további kutatásokban. (NAK/OVF)

Kövess minket Facebookon is.