Mi a teendő, ha jogszerű földhasználat igazolásáról szóló felszólítást kapunk?

2020. október 15. – Szeptember végétől azoknak a gazdálkodóknak, ahol nem ellenőrizhető vagy nem egyértelműsíthető a benyújtott 2020. évi egységes kérelmükben szereplő területek jogszerű földhasználata, ott a Magyar Államkincstár (MÁK) felszólító végzést küld számukra.

Csak azok az ügyfelek kapnak értesítést, ahol a MÁK nem talál a közhiteles nyilvántartásokban földhasználatot igazoló adatot (tulajdoni lap, földhasználati bejegyzés) az igényelt területre vonatkozóan és az egységes kérelem benyújtása során, vagy azt követően nem került benyújtásra igazoló dokumentum, amely alapján igazolt a teljes igényelt területre a földhasználat.
A földhasználat igazolására szóló dokumentum lehet például egy haszonbérleti szerződés másolata, közeli hozzátartozói minőség igazolásához anyakönyvi kivonat másolat, jegyzői igazolás, illetve minden olyan egyéb dokumentum, amely Hivatalból nem lekérhető, ellenőrizhető. Tehát az esetek többségében nem a földhasználati vagy tulajdoni lap beküldésére van szükség.
A felszólító végzés alapján 10 napon belül nyilatkozatot kell tenni a gazdálkodónak a földhasználat igazolására vonatkozóan. Ez a nyilatkozat a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületen tehető meg, ahol a felszólító végzés átvételét követő első naptól fel lehet csatolni a földhasználatra vonatkozó dokumentumokat.
A nyilatkozat megtétele abban az esetben is szükséges, amennyiben az ügyfél nem tud igazoló dokumentumot csatolni!
A jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kerülnek kiküldésre a MÁK részéről. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve – a gazdák képviselői (meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg ezeket a végzéseket. (NAK/ Ribóczi Edina)

Kövess minket Facebookon is.